Stowarzyszenie, poprzez dialog, pragnie wyzwolić system ubezpieczenia społecznego od ciężaru problemów reformatorskich.

Od początku istnienia Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego dąży do rozwoju i popularyzacji idei ubezpieczenia społecznego, doskonalenia systemu ubezpieczenia społecznego poprzez stymulowanie i wspieranie badań naukowych oraz kontaktów przedstawicieli nauki i praktyki w tej dziedzinie, a także szerzenia wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Ludzie, którzy decydowali i decydują o obliczu PSUS są jego najwyższą wartością.

Władze naczelne oraz oddziały w Polsce.

Zaktualizowany wzór deklaracji członkowskiej
Sprawozdanie z zebrania ZG PSUS w dn. 29.11.2017 r. 
 
Copyright @ PSUS, webdesign: NetShock.pl